Skupština grada: Prijedlog rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu još nije dostavljen Skupštini grada na razmatranje i usvajanje, prošli svi rokovi, od 1. januara nova budžetska godina

Prijedlog rebalansa budžeta grada Bijeljina za 2023. godinu još nije dostavljen Skupštini grada na razmatranje i usvajanje, te su prošli svi zakonski i suštinski rokovi za upućivanje istog u skupštinsku proceduru od strane Gradonačelnika i Odjeljenja za finansije grada Bijeljina.

Imajući u vidu to da je već od 1. januara 2024. godine nova budžetska godina, kada počinje da se primjenjuje budžet grada za 2024. godinu ili privremeno finansiranje, a da je danas 25. decembar, gotovo je izvijesno da rebalans budžeta grada ni teoretski ne može stupiti na snagu u toku kalendarske 2023. godine, do kada bi to bila zakonska obaveza i jedina mogućnost.

Uvidom u dokumentaciju, može se vidjeti da su budžetski korisnici svoje prijedloge za rebalans budžeta dostavili do 16. oktobra 2023. godine. Takođe, vidljivo je i da je ovaj akt duži vremenski period proveo u kabinetu Gradonačelnika, iz čega je jasno je da smo propuštanjem nadležnih, u ovom slučaju Gradonačelnika i Odjeljenja za finansije, došli u situaciju da se prijedlog rebalansa budžeta za 2023. godinu uopšte i ne nađe u skupštinskoj proceduri na razmatranju i usvajanju, odnosno da je čak i teoretski gotovo nemoguće da stupi na snagu u 2023. godini.

Podsjećanja radi, nakon dostavljanja prijedloga rebalansa budžeta grada u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje, stiču se uslovi da se prijedlog nacrta rebalansa Budžeta u redovnoj proceduri uputi na sjednicu Skupštine grada na razmatranje i usvajanje, sa minimalnim rokom od 7 dana za sazivanje i održavanje sjednice, od dana upućivanja poziva za sjednicu, zajedno sa dnevnim redom i materijalima. Takođe, nakon eventualnog usvajanja prijedloga rebalansa budžeta grada za 2023. godinu, obavezno je isti poslati na objavu u Službenom glasniku grada i taj akt stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave.

This will close in 7 seconds

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!