„Pošte Srpske“ utajile milionski porez

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske utvrdila je u kontroli „Pošta Srpske“ da ovo javno preduzeće duguje 2,6 miliona KM za poreze i doprinose. PURS je naložila plaćanje tog duga, ali su „Pošte“ uložile žalbu Ministarstvu finansija.

Zanimljivo je da će o žalbi „Pošta“ odlučivati upravo bivša direktorica Poreske uprave Zora Vidović, koja je sada ministar finansija RS.

Poreska uprava RS je prošle godine kontrolisala zakonitost poslovanja „Pošta“ iz oblasti poreza i doprinosa za period od 1. maja 2014. do 30. juna 2018. godine.

„Nakon obavlјene kontrole, Poreska uprava je 13. novembra 2018. godine donijela rješenje kojim je naloženo plaćanje ukupno utvrđene poreske obaveze 1,2 miliona KM glavnog duga i 1,4 miliona KM kamate, što ukupno iznosi 2,6 miliona. „Pošte“ su uložile žalbu Ministarstvu finansija, a do dana sastavljanja revizorskog izvještaja, Ministarstvo nije odgovorilo na uloženu žalbu“, navedeno je u revizorskom izvještaju „Pošta Srpske“ za prošlu godinu.

Revizori su skrenuli pažnju na kratkoročne obaveze „Pošta“ koje su na kraju prošle godine bile veće od tekuće imovine preduzeća te na činjenicu da „Pošte“ ne posjeduju dokaze o vlasništvu na određenim nekretninama.

„Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su u iznosu od 69,18 miliona KM. Društvo ne posjeduje dokaze o vlasništvu na određenim nekretninama evidentiranim u poslovnim knjigama. Postupak usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stanjem u zemljišnim knjigama i katastru je u toku. Na kraju 2018. godine, kratkoročne obaveze društva su veće od njegove tekuće imovine za 5,2 miliona KM. Ove činjenice ukazuju na mogućnost uticaja na sposobnost društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja“, naveli su revizori.

Dodali su i da se protiv “Pošta” vodi 26 sudskih postupaka ukupne vrijednosti 1,9 miliona KM, dok se „Pošte“ pojavljuju kao tužilac u 179 sporova, ukupne procijenjene vrijednosti 2,7 miliona KM bez kamata.

Izvor: Capital.ba

This will close in 7 seconds

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!