Raspisan oglas za prijem 257 vojnika

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara u tehničkom mandatu raspisalo je danas javni oglas za popunjavanje 257 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH.


Ako želite da se vaša reklama nalazi unutar svakog teksa pošaljite mail: [email protected]


Oglas je objavljen na veb-stranici Ministarstva odbrane i traje 21 dan od dana objavljivanja, saopšteno je iz ovog ministarstva. 

Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika raspisan je u skladu sa planskim popunjavanjem personala Oružanih snaga, čime se pruža prilika mladim, svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete ovoj službi. 

Na oglas se mogu prijaviti maturanti srednjih škola i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uslove definisane oglasom. 

To podrazumijeva da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama, da nisu kažnjavani i da nemaju bezbjednosnu smetnju, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 

Za određeno formacijsko mjesto na koje se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stepen stručne spreme. 

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču. 

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 ni stariji od 27 godina u vrijeme prijema, 1. novembra. 

Ministarstvo odbrane na ovaj način pruža mogućnost mladima, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju častan posao sa sigurnom platom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama. 

Testiranje kandidata biće obavljeno u centrima za regrutovanje u Sarajevu – kasarna “Rajlovac”, u Banjaluci – kasarna “Kozara”, u Čapljini – kasarna “Božan Šimović” i u Tuzli – vojna baza “Aerodrom Dubrave”. 

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor obaviće intervju sa najuspješnijim kandidatima i nakon toga izvršiti izbor i predložiti kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku. 

Prije upućivanja na obuku izabrani kandidati moraće uspješno proći zdravstvene preglede i bezbjednosnu provjeru. 

Kandidati, koji uspješno završe osnovnu vojnu obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani tokom prijema. 

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na javni oglas je 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. 

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj stranici resornog ministarstva /mod.gov.ba/, te dobiti lično ili putem telefona od centara za regrutovanje i tranziciju u Sarajevu /033-773-437/, Banjaluci /051-335-886/, Čapljini /036-811-084/ i Tuzli /035-814-954/.

This will close in 7 seconds

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!