Bijeljinska služba laboratorijske dijagnostike: Značajna služba u procjeni zdravstvenog stanja pacijenta

Laboratorija Doma zdravlja prva je u Republici Srpskoj i BiH koja je prije nekoliko godina dobila sertifikat za akreditaciju prema standardu ISO 15189. Sertifikat je potvrda da su nalazi laboratorije 100 odsto tačni, a dodjeljuje ga Institut za akreditaciju BiH. Laboratorija je značajna u zdravstvenoj zaštiti, jer ljekarima predstavlja ,,ulazna vrata” za postavljanje dijagnoze. Načelnik Laboratorije Milena Lovre kaže da u ovoj službi dnevno prime oko 280 pacijenata, kojima se vrše hematološke i biohemijske analize.

-Služba laboratorijske dijagnostike raspolaže sa laboratorijama u Janji, Crnjelovu i Pelagićevu, a objekti su opremljeni po propisanim standardima. U laborarijama imamo biohemijske i hematološke analizatore, kao i PET DIF. Takođe, imamo analizator koji radi automatski kompletan urin sa sedimentom, raspolažemo i sa ostalom laboratorijskom opremom koja zadovoljava rad službe, a to su centrifuge, mikroskopi itd.”, pojašnjava Lovre.

Ona naglašava da laboratorijska dijagnostika predstavlja bitan faktor u medicini, dajući zajedno sa ostalim dijagnostičkim pokazateljima objektivne informacije o zdravlju jedne osobe.

-Rezultati laboratorijskih ispitivanja pomažu ljekaru u procjeni zdravstvenog stanja pacijenta, a pod tim se ne podrazumijeva samo postavljanje dijagnoze ili isključivanje bolesti na koju je ljekar posumnjao na osnovu karakterističnih simptoma. Laboratorijska ispitivanja imaju i značajno mjesto u procesu praćenja toka bolesti, prognoze bolesti, kao i praćenja efikasnosti primijenjene terapije”, kaže načelnica Lovre i dodaje da se redovnim laboratorijskim testiranjem, kod zdravih osoba mogu predvidjeti, odložiti ili spriječiti nastajanja određenih oboljenja kao npr. lipidni status kao važan faktor rizika ateroskleroze.

-Dobijeni rezultati laboratorijskih analiza se tumače zajedno sa ostalim dijagnostičkim pokazateljima i kliničkom slikom, koju postavlja ljekar. Takođe, potrebno je istaći da je, u cilju stvaranja preduslova da rezultati laboratorijskih analiza budu precizni i pouzdani, potrebno znati da kod velikog broja analiza, priprema pacijenata za pravilno uzorkovanje predstavlja veoma bitan faktor. Upravo iz tih razloga je važno da se pacijenti prije dolaska u laboratoriju pridržavaju uputstava u zavisnosti  od analiza koje se rade”, pojašnjava načelnica Lovre.

Ona podsjeća da laboratorija Doma zdravlja radi svakim radnim danom od 6 do 20 časova, a subotom od 7 do 15 časova. Prijem pacijenata je od 6 do 10 časova, s tim što se hitni slučajevi primaju tokom cijelog dana. Laboratorijski nalazi se prosljeđuju elektronskim putem porodičnim ljekarima, a mogu se dobiti i u laboratoriji u periodu od 17 do 19 časova. Načelnica Lovre savjetuje da pacijenti ne uzimaju hranu najmanje 10 do 12 časova prije vađenja krvi.

-Večernji obrok bi trebalo preskočiti dan uoči vađenja krvi ili da taj obrok bude lagan, kako bi dobijeni rezultati bili validni parametri stanja pacijenta. Takođe, pri uzimanju urina, trebalo bi voditi računa da to bude prvi jutarnji urin’’, kaže načelnica Milena Lovre.

Važno je podsjetiti i da laboratorija Doma zdravlja ima odličnu saradnju sa bolničkom laboratorijom, tako da su pacijenti, za koje je potrebno vršiti dodatne analize, pošteđeni vađenja krvi dva puta, odnosno, krv se vadi u laboratoriji Doma zdravlja i prosljeđuje u bolničku, gdje se vrše dodatne analize.

This will close in 7 seconds

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!