Sistem odbrane od poplava u Republici Srpskoj danas na mnogo boljem nivou nego 2014. godine

Nakon velikih poplava 2014. godine Vlada Republike Srpske, resorno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javna ustanova „Vode Srpske“ uložili su maksimalne napore da se unaprijedi sistem odbrane od poplava, odnosno da se obezbijedi visok nivo zaštite i smanje rizici od poplava u Republici Srpskoj.

Od 2014. godine do danas Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 250 miliona konvertibilnih maraka za investicije u sektoru voda, iz različitih izvora finansiranja – iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, iz kredita Evropske investicione banke i Svjetske banke, grantova i Budžeta Republike Srpske.

Ulaganja u vodoprivredne objekte realizovana su ili su u toku, na čak 330 lokacija u svim dijelovima Republike Srpske. Na najkritičnijim lokacijama realizovane su mjere rekonstrukcije i rehabilitacije dotrajalih ili izgradnja novih nasipa i drugih objekata zaštite od poplava, regulacija i sanacija riječnih korita i sve druge neophodne mjere u cilju odbrane od poplava. Na osnovu toga, Republika Srpska danas je mnogo spremnija za odbranu od poplava nego što je bila prije 2014. godine. Međutim, u narednim godinama potrebno je nastaviti sa ulaganjima u sistem odbrane od poplava kako bi se dostigao što viši nivo pouzdanosti zaštite od poplava u Republici Srpskoj.

U skladu sa tim opredjeljenjem, Javna ustanova „Vode Srpske“ i trenutno realizuje više značajnih mjera zaštite od poplava u Republici Srpskoj: Izgradnja prve dionice drinskog nasipa u Semberiji, rekonstrukcija crpnih stanica pored rijeke Save na području Semberije, sanacija rijeke Vrbas na području Banjaluke, sanacija rijeke Bosne na području Modriče, sanacija rijeka Liješanj i Grab u Doboju, regulacija rijeke Hoče u Zvorniku, Sanacija rijeke Miloševice u Prijedoru i regulacija rijeke Studeni Jadar u Milićima.

Opredjeljenje Javne ustanove „Vode Srpske“ je da u narednom periodu sprovede i sve druge neophodne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj prema planu resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jer odbrana od poplava je kontinuirani proces i sistem odbrane od poplava zahtijeva stalno održavanje i unapređivanje.

(mojabijeljina.com)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This will close in 7 seconds

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!