Počinje isplata dječijeg i materinskog dodatka za jun 2020.

Danas, 7. jula 2020. godine, počinje redovna isplata dodatka na djecu, materinskog dodatka, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetne naknade za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za mjesec jun 2020. godine.

Junska isplata dodataka na djecu obuhvata 16.323 djece, odnosno 11.181 korisnika. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 1.094,772,30 KM.Materinskim dodatkom za mjesec jun obuhvaćeno je 5.310 porodilja, za isplatu koga je izdvojeno 2.150.550,00 KM.

Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na pomoć za opremu novorođenčeta. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 121 porodilja, odnosno 106 trećerođene i 24 četvrtorođene djece, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 74.400,00 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 183.250,00 KM za 721 porodilja, odnosno 733 djece.

Takođe ovog mjeseca nastavlja se sa isplatom novog prava iz dječije zaštite, naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, za isplatu ovog prava izdvojeno je 33.330,00 KM, za ukupno 296 korisnika roditelja/njegovatelja.

Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti nadležnim centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne i dječije zaštite u kojima imaju prebivalište.

error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!